HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP FACEBOOK VÀO VFP BẰNG COOKIE

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP FB VÀO VFP BẰNG COOKIE
Lấy cookie:

Bước 1: Login tài khoản vào trình duyệt (ví dụ coccoc)

Bước 2: Nhấn F12 để lấy cookies > Chọn tab Network > Chọn tiếp tab XHR > Chọn 1 request "/ajax/bz" > Tìm đến dòng Request Headers > Copy cookie


video hướng dẫn


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét