Khắc phục lỗi bảo mật google

 

Khắc phục lỗi bảo mật google

Nếu tạo profile khi ấn KIỂM TRA có báo lỗi (hình minh họa dưới): 
Các bạn khắc phục như sau:   vào link: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Kéo chọn bật bảo mật thấp như ảnh dưới minh họa (mũi tên 1) và đợi 1 phút sẽ thành công

Lưu ý phải chọn đúng mail như mũi tên trên ảnh 2

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét