Hướng dẫn kết bạn nhanh theo UID

 

Hướng dẫn kết bạn nhanh theo UID. (Lưu ý có thể có tk không chạy được)
1.Chuyển UID sang SDT (Tối đa 4.000 SĐT thôi)
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
2.Tạo file google.csv có nội dung như dưới
Name,Given Name,Additional Name,Family Name,Yomi Name,Given Name Yomi,Additional Name Yomi,Family Name Yomi,Name Prefix,Name Suffix,Initials,Nickname,Short Name,Maiden Name,Birthday,Gender,Location,Billing Information,Directory Server,Mileage,Occupation,Hobby,Sensitivity,Priority,Subject,Notes,Group Membership,Phone 1 - Type,Phone 1 - Value
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* My Contacts,,+841888422812
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* My Contacts,,+841626535143
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* My Contacts,,+841663338882
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* My Contacts,,+841269849498
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
3. Vào link https://www.facebook.com/find-friends/browser/
- bên tay trái điền email @gmail.com và pass bất kỳ
- Ấn nút tìm bạn bè và làm theo ảnh hướng dẫn
- Lưu ý FB giới hạn số lần upload file google.csv nên phải đợi 1,2 ngày sau vào lại
- Khi đến bước Upload nên đợi 1 lúc mới upload khoảng 30 giây
Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét