GỬI LỜI MỜI KẾT BẠN TỐC ĐỘ SIÊU NHANH HIỆU QUẢ VỚI VFP PRO

 

GỬI LỜI MỜI KẾT BẠN TỐC ĐỘ SIÊU NHANH HIỆU QUẢ VỚI VFP PRO
VFP mới update thêm tính năng sử dụng hàm api để kết bạn và cách làm như sau (hình ảnh 1)
Không có văn bản thay thế tự động nào.
- Cho ds UID cần kết bạn vào ô như hình ảnh dưới
- tích vào ô sử dụng api
- Số lượng bạn mỗi lần gửi (API) để 50: có nghĩa là cùng lúc phần mềm gửi 50 lời mời kết bạn
- Thời gian chờ: nên để càng lâu càng tốt vì nếu để nhanh quá fb nó sẽ k cho phép gửi lời kết bạn và phần mềm sẽ dừng lại
Với tính năng này chúng ta sẽ làm cực nhanh khi đi kết bạn thay vì thông thường thì gửi từng uid, giờ sẽ gửi 1 lần 50 ng. (ví dụ như trong hình báo số 2 có nghĩa là đã gửi thành công 100 ng vì gửi 2 lần mỗi lần 50)
THÊM BẠN BÈ VÀO NHÓM SỬ DỤNG API
tương tự như kết bạn thì ở update mới nhất VFP cũng sử dụng hàm api để mời bạn bè vào nhóm (ảnh 2)
- NHóm ID: là id nhóm cần mời bạn bè vào
- DS UID: là UID bạn bè cần mời vào nhóm(lưu ý là bạn bè)
- Thời gian chờ là thời gian chờ mỗi lần mời
- Số lượng bạn bè mỗi lần mời: là mời cùng lúc bao nhiêu người. ví dụ như ảnh 2 thì mình để 100 có nghĩa là cùng 1 lần mời sẽ mời 100 bạn bè vào group
Không có văn bản thay thế tự động nào.
ở tính năng này nếu chúng ta cấu hình như trên thì mời 500 bạn bè chỉ mất 5 lần vì mỗi lần mời là 100
lưu ý: 2 tính năng này vẫn bị fb chặn như chặn kết bạn vì full 1k do đó phải hủy lời mời kết bạn đi thì mới mời dc tiếp, hay mời bạn bè sẽ bị chặn tính năng mời bạn bè vào nhóm và dừng lại 1 2 hôm làm tiếp 

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét